เจอร์ https://jur.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=4 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางไปลาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=4 Fri, 03 Dec 2010 8:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=3 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[วังเวียงที่ รอคอย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=3 Fri, 03 Dec 2010 8:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=2 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอดถ้ำล่องน้ำซอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=2 Fri, 03 Dec 2010 10:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[สองเงา ในวังเวียง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=03-12-2010&group=13&gblog=1 Fri, 03 Dec 2010 10:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=2 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางไกล ครั้งแรกของโป๊ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=2 Mon, 30 Mar 2009 22:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยว มาเลย์ พ่อแม่ลูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=30-03-2009&group=12&gblog=1 Mon, 30 Mar 2009 22:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=04-10-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=04-10-2008&group=11&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[หยางซั่ว ล่องแพชมแม่น้ำที่สวยที่สุดของจีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=04-10-2008&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=04-10-2008&group=11&gblog=1 Sat, 04 Oct 2008 15:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=10&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวรอบโลกในวันเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=10&gblog=1 Thu, 02 Oct 2008 16:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=01-10-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=01-10-2008&group=9&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[หมู่บ้านวัฒนธรรมของจีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=01-10-2008&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=01-10-2008&group=9&gblog=1 Wed, 01 Oct 2008 10:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=11-12-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=11-12-2007&group=8&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เจเจ ปฐวี ฮับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=11-12-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=11-12-2007&group=8&gblog=1 Tue, 11 Dec 2007 15:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=2 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางไปพิพิธภัณฑ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=2 Fri, 15 Sep 2006 19:44:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[ภายในพิพิธภัณฑ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=15-09-2006&group=6&gblog=1 Fri, 15 Sep 2006 19:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=5&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[จองโรงแรมผ่านอินเตอร์เน็ต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=5&gblog=1 Thu, 14 Sep 2006 19:43:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=4&gblog=2 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[แลกเงินหยวนอีกครั้ง ปี51]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=02-10-2008&group=4&gblog=2 Thu, 02 Oct 2008 9:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=4&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[แลกเงินยังไงไม่ให้ขาดทุนมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=4&gblog=1 Thu, 14 Sep 2006 19:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=2 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารอร่อยมั่ง จืดมั่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=2 Thu, 14 Sep 2006 18:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารอร่อยมั่ง จืดมั่ง2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=14-09-2006&group=3&gblog=1 Thu, 14 Sep 2006 18:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-09-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-09-2006&group=2&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้ามาเก๊าต่อไปเมืองจีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-09-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-09-2006&group=2&gblog=1 Wed, 13 Sep 2006 19:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-06-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-06-2006&group=1&gblog=1 https://jur.bloggang.com/rss <![CDATA[อยุธยา - ท่าขี้เหล็ก - เชียงราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-06-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jur&month=13-06-2006&group=1&gblog=1 Tue, 13 Jun 2006 21:44:58 +0700